Hulpmiddelen bij deze les

Voorleesvideo Les 6 ( ook op vimeo te zien )
Het alfabet (letters met ronde vorm)
Voorleesvideo alfabet (afgeronde letters) ( ook op vimeo te zien )
Video cijfers schrijven
Video blokletters/drukletters schrijven
LLL taalregels Les 2-24
Wat steeds weer te doen?
Alfabetliedje voor kleuters: Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje
Inhoudsopgave
Uitknipprentjes

Andere lessen deel 1