Hulpmiddelen bij deze les

Inhoudsopgave
Wat steeds weer te doen?
Het LLL klinkeroverzicht
Het alfabet Les 1-5
LLL taalregels Les 2-24
Uitknipprentjes
Voorleesvideo Alfabet Les 1-5 (ook op vimeo te zien)
Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje Les 8-51
Voorleesvideo Les 5 ( ook op vimeo te zien )

Les 5

het getal: het aantal, de hoeveelheid, het nummer
Met letters schrijf ik woorden.
Met cijfers schrijf ik getallen, nummers, hoeveelheden.
het isgelijkteken =
het plusteken +