Hulpmiddelen bij deze les

Inhoudsopgave
Wat steeds weer te doen?
Het alfabet (letters met ronde vorm)
Spelspelletjes
LLL taalregels Les 2-24
Uitknipprentjes
De klank van de medeklinker
Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje Les 8-51
Video cijfers schrijven Les 6-51
Voorleesvideo Les 14 ( ook op vimeo te zien )