Disclaimer & Privacy

 

Deze website wordt beheerd door

Logisch Leren Lezen / Renée Laqueur-van Gent
Mastendreef 20
2970 Schilde
België
info@logischlerenlezen.be

Door het gebruik van de website verklaar jij je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM MAAKT LOGISCH LEREN LEZEN ER GEBRUIK VAN?

De website van Logisch Leren Lezen maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij u de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

  • Onze website voortdurend optimaliseren;
  • je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
  • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
  • Onze communicatie efficiënter maken, zodat we je een aangenamere website-ervaring kunnen geven.

 

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Logisch Leren Lezen. We geven jouw gegevens dus niet door aan derden.

 

CookieTypeDurationDescription
Noodzakelijk
viewed_cookie_policypersistent, first-party11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
analytics
vuidpersistent, third party2 yearsThis cookie is set by the Vimeo-video player on websites used to collect tracking information for analysis.

 

HOE KUN JE COOKIES UITSCHAKELEN?

Je kunt de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kun je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Logisch Leren Lezen of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Logisch Leren Lezen levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal Logisch Leren Lezen inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Logisch Leren Lezen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan je aan de beheerder van de site melden, die bereikt kan worden via de contactgegevens die bovenaan deze pagina vermeld staan.

Alle inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Logisch Leren Lezen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Logisch Leren Lezen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan. Logisch Leren Lezen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYBELEID

Logisch Leren Lezen hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Logisch Leren Lezen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke je naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke bezoeker van deze website kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Logisch Leren Lezen garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.

Logisch Leren Lezen kan je gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen je persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen je gegevens echter bijhouden zolang je account actief is of zolang wij je persoonsgegevens nodig hebben om je een bepaalde service te kunnen aanbieden.

Logisch Leren Lezen heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Logisch Leren Lezen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

 

RECHT VAN VERZET

Elke gebruiker van deze website kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker mag te allen tijde kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.

Je hebt ook het recht te eisen dat al je persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode.

Je kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.

De gebruiker kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Logisch Leren Lezen verstuurd per aangetekende post. Logisch Leren Lezen verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP TOEGANG

Elke gebruiker van deze website die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Logisch Leren Lezen, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Logisch Leren Lezen verstuurd per aangetekende post. Logisch Leren Lezen verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP CORRECTIE

Logisch Leren Lezen hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van jouw persoonsgegevens, is het aan jou, de gebruiker van deze site, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan je geregistreerde gegevens aan te brengen.

Indien je zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. Logisch Leren Lezen zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan je persoonsgegevens of door je persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

WIJZIGBAARHEID

Logisch Leren Lezen heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 23 juli 2019.