het gratis LLL-blokletterfont

Deze website is opgemaakt met het LLL-blokletterfont. Wanneer je lesmateriaal maakt waarmee je kinderen blokletters wilt leren schrijven, rijst er altijd een probleem. Het lesmateriaal is op een computer gemaakt, maar het schrijven door het kind gebeurt met de hand. En computerlettertypes lijken zelden op de blokletters zoals het kind die met de hand vormt.

Daarom heeft Logisch Leren Lezen de stap gezet om zelf een lettertype te laten ontwikkelen door Just van Rossum (e-mail | Twitter) en Aleksandra Samulenkova (e-mail | Instagram).

Dit lettertype is simpel, duidelijk en consequent. Consequent, omdat alle ‘stokken’ van letters even lang zijn en de 3 ‘etages’ waartussen letters geschreven worden even hoog. Bovendien geeft het gebruikers de keus om bepaalde letters afgeronde vormen te geven, die een opstap zijn naar verbonden schrift.

We moedigen eenieder aan om het toe te passen in eigen lesmateriaal. Het lettertype is daarom gratis te downloaden, waarover we verderop meer vertellen.

De bestanden zijn ingepakt in een zogenaamd ZIP-bestand. Deze kan je uitpakken door er dubbel op te klikken indien je computer een programma bevat dat dit kan, hetgeen bij veel moderne computers het geval is. Lukt het niet, download en installeer dan de gratis software van bijvoorbeeld WinZip of WinRar.

Wij horen graag wat jouw bevindingen zijn wat betreft het Logisch Leren Lezen-lettertype. Hoe ervaren jouw leerlingen het? Wat is goed en wat kan beter? Feedback is altijd welkom!