Hulpmiddelen bij deze les

Inhoudsopgave
Wat steeds weer te doen?
Het LLL klinkeroverzicht
Het alfabet (letters met ronde vorm)
Spelspelletjes
LLL taalregels Les 2-24
Uitknipprentjes
Voorleesvideo Alfabet afgeronde blokletters/drukletters Les 6-51 (ook op vimeo te zien)
Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje Les 8-51
Video afgeronde blokletters/drukletters schrijven Les 6-51 (ook op vimeo te zien)
Video cijfers schrijven Les 6-51
Voorleesvideo Les 15 ( ook op vimeo te zien )