Hulpmiddelen bij deze les

Inhoudsopgave
Wat steeds weer te doen?
Het LLL klinkeroverzicht
Het alfabet Les 1-5
LLL taalregels Les 2-24
Uitknipprentjes
Voorleesvideo Alfabet Les 1-5 (ook op vimeo te zien)
Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje Les 8-51
Voorleesvideo Les 2 ( ook op vimeo te zien )

Les 2

de tekst, geschreven of gesproken
woorden zien, de spatie,
het woord in het enkelvoud
het woord in het meervoud
woorden zonder enkelvoud of meervoud