Hulpmiddelen bij deze les

Inhoudsopgave
Wat steeds weer te doen?
Het LLL klinkeroverzicht
Het alfabet Les 1-5
Uitknipprentjes
Voorleesvideo Alfabet Les 1-5 (ook op vimeo te zien)
Mijn eerste ABC-liedje
ABC-walsje Les 8-51
Voorleesvideo Les 1 ( ook op vimeo te zien )

Les 1

ons alfabet, ons ABC, 26 lettertekens
de lettervorm, de letternaam