Logisch Leren Lezen ligt op tafel bij de Nederlandse Tweede Kamer

Op 30 september 2020 stuurde ik een e-mail naar de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer in Nederland. In dit schrijven bracht ik de taalonderwijsmethode van drs. W.J. de Haan onder de aandacht van de heren en dames die een significante invloed hebben op de manier waarop de Nederlandse taal aan kinderen wordt aangeleerd.

Er is goed nieuws! Ik heb inmiddels uit naam van de griffier van de commissie, drs. E.C.E. de Kler, een antwoordbrief ontvangen. In deze reactie is het volgende te lezen:

Uw […] brief is door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen en besproken. De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden bij de beleidsreactie op de Staat van het onderwijs 2020 (onderdeel: Funderend onderwijs: kwaliteit verbeteren met extra aandacht voor leesvaardigheid). De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen.

Nu ben jij als lezer van mijn blogs waarschijnlijk al bekend met de methode-De Haan. Het is immers deze methode waarop de leerstof van Logisch Leren Lezen is gebaseerd. Mocht je er desondanks meer over willen lezen, dan kan dat hier.

Ik hou je op de hoogte over mijn correspondentie met de Tweede Kamer. In de tussentijd kunnen we slechts hopen dat de handeling uit de laatste zin van de antwoordbrief (‘De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen.‘) veelvuldig gedaan wordt. Beste politici, bestudeer mijn brief! Want alleen met een goed geïnformeerd politiek apparaat kunnen wij gezamenlijk het taalonderwijs een hoognodige vernieuwing geven.

Ik wens je inspirerende tijden,

Renée Laqueur-van Gent
oprichter Logisch Leren Lezen