Logisch Leren Lezen: de toekomst van taalonderwijs

Welkom bij Logisch Leren Lezen!

Onze methode om kinderen te leren lezen en spellen is ontworpen om het leesproces te vereenvoudigen. Het wordt simpel, overzichtelijk en consistent en is een uitkomst voor vermoedelijk taalzwakke of dyslectische kinderen.

Logisch Leren Lezen:

De toekomst van taalonderwijs

Welkom bij Logisch Leren Lezen!

Onze methode om kinderen te leren lezen en spellen is ontworpen om het leesproces te vereenvoudigen. Het wordt simpel, overzichtelijk en consistent en is een uitkomst voor vermoedelijk taalzwakke of dyslectische kinderen.

Logisch Leren Lezen homepagina foto

Logisch Leren Lezen: de toekomst van taalonderwijs​

Welkom bij Logisch Leren Lezen!

Onze methode om kinderen te leren lezen en spellen is ontworpen om het leesproces te vereenvoudigen. Het wordt simpel, overzichtelijk en consistent en is een uitkomst voor taalzwakke of vermoedelijk dyslectische kinderen.

Wist je dat…

…aan het einde van de basisschool 20% van de leerlingen de geschreven taal onvoldoende beheerst

Deze achterstand begint vaak al in de kleuterklas tijdens het voorbereidend leesonderwijs. Kinderen met lees- en schrijfproblemen gaan zich ontmoedigd voelen, wat een negatieve invloed heeft op hun totale leerervaring. Vervolgens wordt ingezet op bijles volgens dezelfde methode: wederom herhaling van eerdere uitleg van de schrijfcode.

Logisch Leren Lezen pleit voor een andere aanpak. Leesmotivatie vereist taalonderwijs waarin de eerste uitleg van de schrijfcode overeenkomt met de werkelijkheid. Dus uitleg die blijft gelden!

Van verwarring naar inzicht & overzicht

 • innovatief taalonderwijs: onze methode transformeert de manier waarop kinderen leren lezen en spellen, waarna ze een solide taalbasis hebben. 
 • gericht op voorkoming van lees- en schrijfproblemen: opdat kinderen niet achterblijven en met vertrouwen gaan lezen, omdat wat zij hebben geleerd, blijft kloppen.
 • ‘logisch’ taalonderwijs: in plaats van het sinds de jaren ‘60 regulier gebruikt taalonderwijs dat op enkel klank is gebaseerd, bieden wij een radicaal alternatief voor aanvankelijk leren lezen dat effectiever is voor veel leerlingen.
 • ondersteuning voor ouders en leerkrachten: we rusten hen uit met de kennis en tools om kinderen te ondersteunen in hun leesreis.

Voor wie is Logisch Leren Lezen bedoeld? 

Logisch Leren Lezen is bedoeld voor leerkrachten taalonderwijs, logopedisten, remedial teachers, ouders die kiezen voor thuisonderwijs en ouders van kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie. Natuurlijk ook voor iedereen die met kritische blik zich over de inhoudelijke kant van het aanvankelijk taalonderwijs wil buigen.

Onze leermethode is gebaseerd op een grondige analyse van de Nederlandse spelling en biedt helder geformuleerde regels. Dit zorgt voor een gestructureerde en effectieve aanpak. Als je op zoek bent naar een toegankelijke methode om het lees- en schrijfproces van kinderen te ondersteunen, dan is Logisch Leren Lezen voor jou.

Duik in de wereld van Logisch Leren Lezen en ontdek hoe we samen een verschil kunnen maken in het leven van jonge lezers!

Reguliere aanpak

leren en later ‘ontleren’

 1. goed luisteren staat centraal, want klanken staan centraal;
 2. c, q, x, y doen eerst niet mee;
 3. enkele klinkers zijn korte klanken;
 4. onnatuurlijk spreektempo door letter voor letter-verklanking: ‘hakken’; normalisering spreektempo door ‘plakken’ en ‘flitskaarten’;
 5.  spellen met niet-eenduidige klanken;
 6. onwaarheden als “eeuw is een letter” en verwarrende taaluitleg;
 7. prentjes van anderen als leeshulp;
 8. invuloefeningen;
 9. woordpakketten: inprenting door herhaald overschrijven;
 10. het lesboekstramien staat centraal.
Lees meer

Logisch Leren Lezen

nooit meer ‘ontleren’

 1. expliciete uitleg hoe de lettervolgorde de klank(en) die je HOORT maakt (of … of-systeem);
 2. letters zijn alle 26 letters van het alfabet en geen andere;
 3. a & na & aan hebben een lange klank; de korte klank is een duo: at …. te
 4. normaal spreektempo door patroonherkenning:
  a      pa      ap      aap      ape      appe
                   rap    raap     rapen   rappe
 5. spellen (= zeggen welke letters je ZIET) met de eenduidige ABC-namen van de letters;
 6. correctheid: eeuw bestaat uit 4 letters (“dubbele e u wee”) en uitleg die klopt;
 7. leerlingen illustreren zelf en schrijven MET DE HAND;
 8. leerlingen verzinnen zelf hele zinnen rond losse woorden, want context beïnvloedt schrijfwijze;
 9. onvoorbereide dictees: inprenting door taalregels & woordparen in ‘of…of-systeem’**, en alfabetisch spellen.
 10. docent en klas maken de les/het leerboek; ‘fouten’ worden voorzien van de context waarin de fout juist zou zijn.

 

* voorbeeld taalregel:

a
Ik schrijf er een medeklinker achter.
De a-klank verandert in de ah-klank, een
‘korte’ klank:

a              al, An, as, ark, arts, angst

** voorbeeld woordpaar:
de zus              ik sus

Lees meer

Een bewezen leermethode

Wanneer je ziet dat kinderen niet meekomen in het taalonderwijs, is ‘meer van hetzelfde, maar in een ander jasje’ niet de efficiënte oplossing. Ouders, leraren en politici kunnen dan beter zoeken naar een echt andere manier van lesgeven. Goed nieuws: er bestaat een andere manier.

Al in de jaren ’90 publiceerde drs. Willem J. de Haan uit Amsterdam zijn taalonderwijsmethode die recht op zijn doel afgaat: verwarring bestrijden door taaluitleg in ‘of zus, of zo’-vorm, zo nodig voorzien van een ‘Maar ….’. Wat bleek? Jonge kinderen zijn op deze wijze perfect in staat om de structuur van onze schrijftaal te begrijpen. Ook de zwaksten in taal, die als ‘dyslectisch’ worden bestempeld.

Logisch Leren Lezen baseert zijn lesmethode op het werk van drs. De Haan. Onze alfabetliedjes zijn een voorbeeld van hoe we de methode toepassen. Een bewezen methode is een betrouwbare methode. 

Blijf op de hoogte met de laatste blogs

De KLINKERWEG, een speels overzicht van korte en lange klinkerklanken

Eventjes de klok luiden!

Geen genot op de NOT

Logisch Leren Lezen is non-profit. Alle betrokkenen zijn vrijwilligers.

Logisch Leren Lezen biedt haar lesmateriaal gratis via het internet aan.