Menu

 

Het is tijd voor ander en beter taalonderwijs voor kinderen

Want 12% (in Nederland) tot 15% (in Vlaanderen) van de kinderen zijn niet taalvaardig aan het eind van de basisschool.

Hun (schrijftaal)achterstand begint al in de laagste schoolklassen.

Er bestaat een alternatieve leermethode en jij kunt helpen het lesmateriaal te ontwikkelen.

LEES ER MEER OVER

Als wij het niet doen, wie dan wel?

Verwarrend of Logisch: wat kies jij?

Als je normaal begaafd bent en schoolrijp, normaal de taal van je omgeving spreekt en toch niet meekomt in het aanvankelijk taalonderwijs, dan is er duidelijk iets mis met de didactiek. Dat is waarom het tijd is voor een andere manier van leren: Logisch Leren Lezen.

Tijd voor een alternatief

Zoek de verschillen

 

Huidige taalleermethodes draaien rond…

… verklanking van iedere letter
… woorden spellen met klanken van letters
… dogma 1: de enkele klinker heeft de korte klank

Logisch Leren Lezen zal echter draaien rond…

… basispatronen in normale spreekstem: o po op oop
… eenduidig spellen met de letternamen uit het ABC
… schrijftaalwerkelijkheid in plaats van dogma’s

Een bewezen leermethode

Wanneer je ziet dat kinderen niet meekomen in het taalonderwijs, is ‘meer van hetzelfde, maar in een ander jasje’ niet de efficiënte oplossing. Ouders, leraren en politici kunnen dan beter zoeken naar een echt andere manier van lesgeven. Goed nieuws: er bestaat een andere manier.

Al in de jaren ’90 publiceerde drs. Willem J. de Haan uit Amsterdam zijn taalonderwijsmethode die recht op zijn doel afgaat: verwarring bestrijden door taaluitleg in ‘of zus, of zo’-vorm, zo nodig voorzien van een ‘Maar ….’. Wat bleek? Jonge kinderen zijn op deze wijze perfect in staat om de structuur van onze schrijftaal te begrijpen. Ook de zwaksten in taal, die als ‘dyslectisch’ worden bestempeld.

Logisch Leren Lezen baseert zijn lesmethode op het werk van drs. De Haan. Want een bewezen methode is een betrouwbare methode.

Wil je meehelpen met het ontwikkelen van lesmateriaal voor Logisch Leren Lezen?

Meld je aan!

‘Mijn zoon wilde dood omdat hij niet meekwam in het taalonderwijs’

Logisch Leren Lezen is het initiatief van Renée Laqueur-van Gent. Zij is auteur van Zo Kan Het Ook!, een NT2-methode voor volwassenen. Deze methode is opgenomen in de website klascement.net van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met Logisch Leren Lezen wil ze de taaluitleg van de methode De Haan toegankelijk maken voor iedereen.

Renée schreef een aangrijpend artikel, waarin ze vertelt over haar zoon Matthias, die als 8-jarige zo slecht meekwam met taal dat hij zich dood wenste.

Wat moet je weten?

 

Logisch Leren Lezen is non-profit. Wij voeren onze missie uit met privégiften.

Logisch Leren Lezen is een project in ontwikkeling. Met jou willen we lesmateriaal ontwikkelen.

Logisch Leren Lezen zal zijn lesmateriaal gratis aanbieden via internet. Altijd en aan ieder kind.

Help je ons, dan help je kinderen.

Meld je aan als mede-ontwikkelaar.
Ontwikkel met ons het lesmateriaal van Logisch Leren Lezen.

Ben je een ouder, leerkracht, politicus, taalkundige of andere geïnteresseerde uit Vlaanderen of Nederland? Ons doel is om in januari 2021 de volledige taalcursus online aan te kunnen bieden.

Mastendreef 20, 2970 Schilde – België