Eventjes de klok luiden!

Als reacties uitblijven, zit er weinig anders op dan elders de klok te luiden. Mijn genoegen was groot dat Nederlandse minister voor primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma -in tegenstelling tot de Tweede Kamercommissie met eenzelfde doel- liet weten dat hij hem gehoord had. Waarop ik zijn advies volgde en het SLO en het Expertisecentrum Nederlands ook aanschreef.
Mochten die reageren, ik vertel het jullie in een volgend blog.

Renée

 


 

Geachte minister Wiersma,

Ja, ik wil graag iets met u delen, en wel een e-mail die ik recent stuurde aan de leden van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCel) te Antwerpen naar aanleiding van hun recente Rapport Effectief Leesonderwijs.
Dr. Astrid Geudens die tot deze groep behoort, is mede auteur van de zgn. Kim-versie van de methode Veilig Leren Lezen (VLL), de marktdominante aanpak in Nederland en België. Alle andere in het basisonderwijs gebruikte taalmethodes zijn klonen van VLL. Diverse taalonderwijsexperts in Nederland ontvingen eveneens kopie van die e-mail.

Ik besef dat u waarschijnlijk gaat stellen ‘een standpunt over de inhoud van taalonderwijsmethodieken kan ik niet innemen, want dat is iets voor het onderwijsveld zelf’. Maar ik meen dat het voor u niettemin zinvol is te weten, dat er taalonderwijsgevers zijn die, werkend met de zwaksten in taal claimen, dat het juist de uitgangspunten van de reguliere aanpak zijn, die verantwoordelijk zijn voor de massale, steeds maar toenemende, ‘rendementsverliezen’ van het taalonderwijs. Aangezien alle universiteiten, hogescholen, experten en spraakmakers unisono achter de Veilig Leren Lezen-aanpak staan en weigeren ook maar te reageren op onze beargumenteerde kritiek, laat staan dat ze blijk geven van enige wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar onze werkwijze, blijft er niet veel anders over dan de klok te luiden bij Tweede Kamer-commissies of functionarissen zoals u, want wie weet ……. :-))

Onderstaand de e-mail in kwestie. De aangestipte punten zijn overigens onderdelen van een langere lijst.

Met vriendelijke groet,

Renée Laqueur-van Gent

 


 

Beste Renée,

Dank voor je bericht! Goed dat je zienswijze over het taalonderwijs en de lesmethodes met me deelt. Doordat ik de afgelopen tijd veel berichten heb ontvangen, heb je helaas even moeten wachten op een reactie. Sorry daarvoor!

Allereerst wil ik benadrukken dat ik je zorgen over het taalonderwijs deel en daarom je betrokkenheid en alternatief voor de reguliere lesmethodes waardeer.

Onder anderen vanwege de zorgen over het taalonderwijs en toenemende laaggeletterdheid onder jongeren werken we op dit moment hard aan het Curriculum voor de toekomst. Met de actualisatie willen we ervoor zorgen dat het curriculum beter aansluit op ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs. Hierbij heb ik Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor de basisvaardigheden te ontwikkelen. Eén van deze kerndoelen is gericht op het taalonderwijs.

Ondanks dat ik je alternatief voor de reguliere lesmethode interessant vind, kan ik scholen niet voorschrijven welke methode ze gebruiken (zoals je zelf ook al schrijft). Als overheid stellen wij slechts de kerndoelen op, waarmee we scholen duidelijk maken wat zij ten minste moeten onderwijzen. Hoe scholen hier vervolgens invulling aan geven en welke methodes ze hiervoor gebruiken is inderdaad aan henzelf.

Ik zou je willen adviseren (als je dit niet al gedaan hebt) om SLO en/of Expertisecentrum Nederlands jouw lesmethodiek voor te leggen. Zij zijn in Nederland immers dé partijen waar het gaat om het ontwikkelen van leerplannen. Ik heb je bericht doorgestuurd naar mijn beleidsambtenaren van de betrokken afdeling. Mochten zij aanleiding zien, dan nemen zijn contact met je op.

Nogmaals dank voor je betrokkenheid!

Groet,

Dennis