Het simpelst te leren bloklettertype is nu gratis te downloaden

Wanneer je lesmateriaal maakt waarmee je kinderen blokletters wilt leren schrijven, rijst er altijd een probleem. Het lesmateriaal is op een computer gemaakt, maar het schrijven door het kind gebeurt met de hand. En computerlettertypes lijken zelden op de blokletters zoals het kind die met de hand vormt.

Daarom heeft Logisch Leren Lezen de stap gezet om zelf een lettertype te laten ontwikkelen door Just van Rossum (e-mail | Twitter) en Aleksandra Samulenkova (e-mail | Instagram).

Dit lettertype is simpel, duidelijk en consequent. Consequent, omdat alle ‘stokken’ van letters even lang zijn en de 3 ‘etages’ waartussen letters geschreven worden even hoog. Bovendien geeft het gebruikers de keus om bepaalde letters afgeronde vormen te geven, die een opstap zijn naar verbonden schrift.

We moedigen eenieder aan om het toe te passen in eigen lesmateriaal. Het lettertype is daarom gratis te downloaden, waarover we verderop meer vertellen.

Ideaal lettertype voor taalonderwijs downloaden

Waarom docenten en kinderen er baat bij hebben

Wanneer jij als docent taalonderwijs geeft aan kinderen, is het makkelijk als je simpelweg naar jouw lesmateriaal kan wijzen en zeggen: ‘Kijk, zo moet de letter eruit zien wanneer jij die schrijft.’ Bij lettertypes als Times New Roman, Arial, Tahoma of eender welk ander standaardlettertype kan dat niet, want ze wijken altijd wel een beetje af van het perfecte handschrift.

Wanneer het lesmateriaal daarentegen is opgemaakt in het Logisch Leren Lezen-lettertype, kan het kind zich volledig concentreren op het nabootsen van de computerletter.

Het handboek

Bij het Logisch Leren Lezen-lettertype hoort een handboek waarin wordt ingegaan op de volgende zaken:

  • de karakters;
  • de ligaturen;
  • de stijlsets;
  • de proportionele cijfers;
  • de kerning.

Wanneer je het lettertypepakket downloadt, zit het handboek daarbij inbegrepen.

Handboek lettertype Logisch Leren Lezen

Download het lettertype en het handboek

Wil je het lettertype en het handboek downloaden? Klik op de onderstaande knop.

De bestanden zijn ingepakt in een zogenaamd ZIP-bestand. Deze kan je uitpakken door er dubbel op te klikken indien je computer een programma bevat dat dit kan, hetgeen bij veel moderne computers het geval is. Lukt het niet, download en installeer dan de gratis software van bijvoorbeeld WinZip of WinRar.

Wij horen graag wat jouw bevindingen zijn wat betreft het Logisch Leren Lezen-lettertype. Hoe ervaren jouw leerlingen het? Wat is goed en wat kan beter? Feedback is altijd welkom!

Met inspirerende groeten,

Ria Krijgsman

Ria Krijgsman
klankbordmuze Logisch Leren Lezen

Magda Jacobs

Magda Jacobs
klankbordmuze Logisch Leren Lezen

Renée Laqueur-van Gent
oprichter Logisch Leren Lezen