ABC Letterwereld: Hoera! Geen verwarring meer in het kleuterbrein.

Logisch Leren Lezen - Het boek ABC Letterwereld

Het boek ABC LETTERWERELD is een duoproject in meerdere opzichten en naast ‘eye opener’ gegarandeerd plezier voor kleuters, hun ouders, leerkrachten en andere begeleiders.

De twee auteurs, Magda Jacobs (Vlaanderen) en Ria Krijgsman (Nederland), smeden ieders ervaring met het wegwerken van taalleerproblemen bij kinderen om tot een pleidooi voor een radicaal andere didactiek, die taalonderwijs inhoudelijk effectiever maakt.
Het hoe en waarom zetten ze duidelijk uiteen.

Voor het kind dat al op kleuterleeftijd interesse toont voor letters schetsen ze vervolgens een amusante verkenning van de ‘letterwereld’ via allerlei spelletjes en liedjes in verschillende fasen, waaraan niet alleen de oren maar vooral ook de ogen -wat zie ik? hoe heet dat?- en het voelen met het hele lichaam te pas komen. En natuurlijk praten ze over de letters door hun (eenduidige!) alfabetnamen te gebruiken.

De ringband maakt het simpel om het boek om te toveren tot het aantrekkelijke ABC KIJK- EN (VOOR)LEESBOEK dat erin verborgen zit.

Je kan het boek bestellen bij Magda Jacobs, via www.boekinbeeld.be, of bij Ria Krijgsman, via www.abcspelenderwijs.nl