Menu

Logisch Leren Lezen krijgt steeds meer aanmeldingen van lesstofontwikkelaars. Het kernteam bestaat inmiddels uit Magda Jacobs, Ria Krijgsman en ikzelf, en we worden her en der in kleinere mate geholpen en geadviseerd door geïnspireerde zielen die zich in onze missie kunnen vinden.

Toch bemerken we (en dat begrijpen we) dat er ook mensen zijn die twijfelen of ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het project Logisch Leren Lezen. Met hen gaan we graag in gesprek. Aarzel dus niet om contact op te nemen.

Van een geïnteresseerde kregen we laatst de vraag of er een brochure bestaat waarin de essentie van Logisch Leren Lezen wordt samengevat. Deze persoon wilde de brochure printen en uitdelen in de kennissenkring.

Welnu, die brochure bestond nog niet. Maar de vraag gaf ons wel de inspiratie om er direct één te maken.

Lees en download de brochure hier

 

Ik wens je inspirerende tijden,


Renée Laqueur-van Gent
oprichter Logisch Leren Lezen

Help je ons, dan help je kinderen.

Meld je aan als mede-ontwikkelaar.
Ontwikkel met ons het lesmateriaal van Logisch Leren Lezen.

Ben je een ouder, leerkracht, politicus, taalkundige of andere geïnteresseerde uit Vlaanderen of Nederland? Ons doel is om in januari 2021 de volledige taalcursus online aan te kunnen bieden.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mastendreef 20, 2970 Schilde – België