De motivatie van Ria Krijgsman om kinderen te helpen

Ik wil mij graag voorstellen als mede-ontwikkelaar van Logisch Leren Lezen.

Na jaren zoeken naar samenwerking om mijn missie te verwezenlijken, ben ik zeer dankbaar dat ik Renée Laqueur-Van Gent en Magda Jacobs ben tegengekomen. Het is mijn wens om kinderen met plezier vanuit het alfabet voor te bereiden op het lezen en te leren lezen.

Toen ik jong was, deed ik de KLOS-opleiding. Het was een gedegen driejarige opleiding die uitgebreid aandacht besteedde aan alle ontwikkelingsgebieden van de kleuter. Ik was net 18 jaar geworden toen ik voor mijn eerste kleuterklas met 34 kinderen stond.

 

De ontwikkeling van een schoolkind

Fantastisch vond ik het om verhalen te vertellen, samen te zingen, creatief bezig te zijn, te gymmen en spelletjes te doen. Zo mooi om te zien hoe kinderen zich op natuurlijke wijze zeer individueel spelend ontwikkelen tot een ‘schoolkind’.

Nu ben ik zeer blij met de WSK (Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs) omdat zij zich inzet voor spelend leren voor kleuters. Ik denk dat jonge kinderen in ons huidige onderwijs vaak iets moeten doen wat niet bij hun ontwikkeling past. Dit gaat ten koste van hun enthousiasme en leergierigheid. De prestatiedruk kan onzekerheid, demotivatie en gespannenheid opleveren.

Na een aantal jaren als leerkracht op de basisschool te hebben gewerkt (na twee jaar bijscholing voor het hele basisonderwijs) deed ik Lager Onderwijs Handvaardigheid en de opleiding tot Remedial Teacher en Motorisch Remedial Teacher.

Ik had jaren een eigen praktijk en de laatste 14 jaar werkte ik op een basisschool in Driebergen. Hier begeleidde ik vele ‘rugzakkinderen’ en kinderen die ‘gewoon’ moeite hadden met de schoolvakken.

 

Vraagtekens bij de didactiek

Bij de didactiek van het taal/leesonderwijs begon ik steeds meer vraagtekens te zetten. Intussen was ik bezig met creatief materiaal te ontwikkelen ter ondersteuning van het voorbereidende en aanvankelijke leesproces.

Na mijn pensionering ging ik daarmee verder. Het boeide me enorm waarom er zoveel kinderen waren waarbij ik het gevoel had: ‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit’. Ik bestudeerde veel vakliteratuur, deed bijscholingen en schreef over allerhande mogelijke oorzaken.

Ik bleef een voorliefde houden voor jonge kinderen en lezen. In mijn zoektocht kwam ik bij ABCtaal.nl terecht en vond daar gehoor bij andere remedial teachers die ook als achtergrond van hun werkwijze het gedachtegoed van drs. W.J. de Haan hadden.

 

De exacte namen van het ABC

In diverse landen ging ik op onderzoek naar het gebruik van het alfabet bij leren lezen en spellen. Dat bevestigde mijn ervaringen en overtuigingen dat de basis van het leren lezen het gebruik van de exacte namen van het ABC is. Mijn conclusie is dat destijds geen verstandige keuze is gemaakt door de letters een ‘klanknaam’ te geven en de officiële namen van de letters pas veel later aan te bieden.

Het allerbelangrijkst vind ik het dat kinderen ‘goed in hun vel’ zitten. Dat ze zich begrepen voelen, zich veilig voelen en kunnen doen wat bij hen past. Om daar voor alle kinderen bij aan te sluiten, dient de leerstof aangeboden te worden door vele kanalen te gebruiken zoals alle zintuigen, motoriek en muziek. In samenspel met de natuur en met elkaar. Vanuit de eigen voorkeuren van ieder kind, in het individuele tempo is optimale ontwikkeling en leren pas mogelijk. Talenten kunnen zo ontwikkeld worden door te kunnen doen waar ze lol in hebben en waar ze goed in zijn. Dáár willen ze zich wél voor inzetten.

Vanuit eigen autonomie, met hart en ziel ontdekken en leren.

 

Een positieve bijdrage leveren

Voor dit alles is eigen initiatief en zelfreflectie nodig. Voor mijzelf is persoonlijke ontwikkeling van belang en dat gun ik kinderen ook, zodat ze mogen ontdekken wie ze zijn met hun goede en minder goede kanten. Ontspanning is hiervoor nodig in onze hectische, ik-gerichte maatschappij. Door stil te zijn en te luisteren wat je hart je te vertellen heeft. Zo kunnen ze later een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Ik verheug me erop op samen met Renée en Magda al onze ideeën en kennis die we hebben bij elkaar te brengen bij het verder ontwikkelen van Logisch Leren Lezen.

Ria Krijgsman

Ria Krijgsman
klankbordmuze Logisch Leren Lezen