Wat is Logisch Leren Lezen?

Logisch Leren Lezen is een project in ontwikkeling dat via het internet gratis Nederlandse taallessen voor basisschoolleerlingen uit de 1e klas (België) en groep 3 (Nederland) gaat aanbieden. Momenteel hoort Logisch Leren Lezen graag van jou wat jouw ervaringen zijn met het aanvankelijk taalonderwijs.

 

Deel jouw ervaring

Een kind leest een boek

Wij helpen kinderen die de standaardleermethodes niet begrijpen. De leesmethode die meteen inzicht en overzicht verschaft, is een uitkomst voor iedere leerling.

Waarom is Logisch Leren Lezen nodig?

Wanneer je als kind de basisschool verlaat, wordt er van je verwacht dat je een bepaald niveau van de Nederlandse taal beheerst. Toch is dat in Nederland in 12% van de gevallen en in België in 15% van de gevallen niet zo. Deze taalachterstanden beginnen al op jonge leeftijd, wanneer het kind voor het eerst taallessen krijgt. Wat blijkt? Voor veel kinderen is de didactiek die men op scholen hanteert erg verwarrend. Maar er bestaat een bewezen succesvol alternatief, de methode-De Haan. Logisch Leren Lezen is op deze methode gebaseerd.

We hebben jouw hulp nodig

Hoe werkt Logisch Leren Lezen?

Logisch Leren Lezen is een taalleermethode die het kind eerlijk en direct de taalregels uitlegt. Het zal je verbazen, maar de didactieken die op scholen worden toegepast doen dit niet. Op scholen leren kinderen de schrijftaal met feitelijke onjuistheden, verwarrende geheugensteuntjes en veel andere vergezochte toevoegingen. Helemaal niet nodig ervoer drs. Willem J. de Haan in zijn remedieerpraktijk (www.abc-methodedehaan.nl), waarop Logisch Leren Lezen is gebaseerd. Kinderen zijn perfect in staat om zonder omwegen, maar mét uiterst gedetailleerde en complete uitleg, onze schrijftaal te gaan beheersen. En dát is waar we voor zorgen met Logisch Leren Lezen!

Het effect van ondoorzichtig onderwijs

Conclusies

We zoeken mede-ontwikkelaars die de uitgangspunten van De Haanse didactiek aantrekkelijk vinden/onderschrijven. Zie de onderdelen van het De Haanse leerproces van Matthias onder ‘Het effect van ondoorzichtig onderwijs’. Bovendien lijkt ons één, in voor het kind begrijpelijke taal gesteld, losbladig voorlees-leerboek, dat een aparte docentenhandleiding overbodig maakt en waar een leerling mee vorm aan geeft, een aantrekkelijk idee. Ook derden kunnen zo het leerproces in detail volgen.

Het is tijd voor een GRATIS alternatief

Momenteel heeft de didactiek van drs. W.J. de Haan niet de wijde verspreiding die het verdient. Taalhulp krijgen via zijn aanpak is veelal slechts weggelegd voor kinderen van wie de ouders de weg naar een privé remedieerder kunnen vinden (zie bijvoorbeeld www.ABC-taal.nl). Doel van gratis LLL is: doorzichtelijk leesonderwijs voor allen, zonder enig financieel obstakel.

Via deze website zullen de taallessen van Logisch Leren Lezen worden aangeboden. Gratis natuurlijk en voor ieder kind. De lessen zullen een combinatie worden van tekstdocumenten en video’s. Behalve het feit dat de methode-De Haan zal worden toegepast, staat de inhoud van de lessen echter nog lang niet vast. Jij kunt helpen om dit te bepalen. Logisch Leren Lezen zoekt mede-ontwikkelaars.

meer over mede-ontwikkelaars

Jij bepaalt de toekomst van het taalonderwijs voor kinderen. Lees en download de brochure.

Deel jouw ervaring.
Jouw tips helpen ons bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Ben je een ouder, leerkracht, politicus, taalkundige of andere geïnteresseerde uit Vlaanderen of Nederland? Ons doel is om in januari 2021 de volledige taalcursus online aan te kunnen bieden. Deel jouw ervaring.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.